• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Најново ИЗВЕСТУВАЊЕ !

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (13.06.2022)

По завршувањето на Селекциониот натпревар за учество на Маѓународната Олимпијада по физика 2022., која што ќе се одржи од 10 до 17 јуни 2022 година преку средствата за далечинско учење (Локален Организатор ДФРМ и ПМФ во Скопје), одржан на Природно - математичкиот факултет во Скопје, одреден е тимот средношколци кои ќе ја преставуваат на Македонија на оваа олимпијада:

1. Мајкл Георгиевски - трета година - СОУ Гимназија Добри Даскалов Кавадарци,
2. Матеј Гелев - втора година - ПСУ Јахја Кемал Скопје.
3. Димитриј Анѓеловски -  втора година -ПСУ Американска Гимназија, Скопје
4. Емилија Николовска - втора година - Математичко - информатичка гимназија Скопје
5. Горазд Блажески - втора година - СОУ Св. Климент Охридски - Охрид.

На учениците им посакуваме голем успех!

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (10.06.2022)

Првиот селекциониот натпревар за учество на Меѓународната Јуниорска Олимпијада по природни науки 2022., ќе се одржи на 01.07.2022 година (петок), со почеток од 10 часот на Природно - математичкиот факултет во Скопје (Горна зграда). На Селекциониот натпревар се покануваат следниве ученици кои имале најдобри резултати на Државните натпревари по физика, хемија и биологија одржани во 2022 година.

Преземи ја листата на поканети ученици

Поканетите ученици за учество на овој натпревар задолжително треба да го потврдат своето учество со испраќање на порака на следнава адреса: fizikanatprevari@gmail.com најкасно до 24.06.2022 година (23.59). Доколку учениците не го потврдат учеството до крајниот датум ќе се смета дека нема да учествуваат на натпреварот. 

Преземи го деталното известување за Селекциониот натпревар

Со почит

ДФРМ, СХТМ, МБД

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (08.06.2022)

Список со наградени и пофалени ученици од Републичкиот натпревар по физика за учениците од основните училишта. На сите наградени ученици ДФРМ им го честита успехот


Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (02.06.2022)

Превземи програма

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (01.06.2022)

Информации и пријава за 4 - Едукативен камп по физика 2022

4-ти Едукативен камп по физика 2022


Превземи пријава за 4-от Едукативниот камп по физика 2022

Превземи го постерот во целосна големина

Со почит

ДФРМИЗВЕСТУВАЊЕ ! (31.05.2022)

Ве известуваме дека 4. Балканска олимпијада по физика ќе се одржи на почетокот од октомври (датумот дополнително ќе биде објавен), во Никозија, Кипар. Подолу е даден списокот на поканети ученици од прва и втора година за оваа олимпијада.

Учениците треба да се подготвуваат на материјалот од прва и втора година без темата осцилации и наизменична струја во втора година. Силабусот за олимпијадата е даден на следниов линк:

https://balkanphysicalunion.info/wp-content/uploads/2019/06/Balkan-Physics-Curricula-v.2.0-final.pdf

Селекциониот натпревар ќе се одржи на ПМФ во Скопје на 9.09.2022 година со почеток од 10 часот.

Пријавување за учество на Селекциониот натопревар да се направи на fizikanatprevari@gmail.com најкасно до 1.09.2022 година.

Со почит

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (10.05.2022)

На 8 мај 2022 година во просториите на Природно-математичкиот факултет се одржа 9 Експериментална олимпијада по физика. Подолу е даден конечниот извештај од оваа олимпијада и списокот со наградените ученици.

Преземи го извештајот

Со почит
ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (04.05.2022)

Список со наградени и пофалени ученици од Републичкиот натпревар по физика за учениците од средните училишта.


Во списокот е дадено и кои ученици се покануваат на селекциониот натпревар по физика за Меѓународната олимпијада по физика 2022 година.

Селекциониот натпревар ќе се одржи на ПМФ во Скопје на 9.06.2022 година со почеток од 10 часот.

Пријавување за учество на Селекциониот натопревар да се направи на fizikanatprevari@gmail.com најкасно до 1.06.2022 година.

Со почит

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (26.04.2022)

Програма за 64 Републички натпревар по физика за учениците од средните училишта (сабота, 30.4.2022 година)

Преземи ја програмата

Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (04.04.2022)

Почитувани ученици подолу се дадени збирните списоци (од сите региони), со конечни резултати од Регионалниот натпревар по физика одржан на 2.04.2022 година. На списоците се наоѓаат САМО учениците кои се наградени и учениците кои се поканети на Државните натпревари. Сите ученици за дополнителни информации може да се обратат кај менторите.
Дополнителни информации за одржувањето на Државниот натпревар за средно во предвидените датуми ДФРМ ќе објави до 20 април.
Дополнителни информации за одржаувањето на Државниот натпревар за осново во предвидените датуми ДФРМ ќе објави до 20 мај,
На сите ученици ДФРМ им го честита успехот на Регионалните натпревари!

Со почит
ДФРМ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (02.04.2022)

Почитувани натпреварувачи,

Во прилог се решенијата од задачите од Регионалниот натпревар по физика одржан денес 2.04.2022 година со почеток од 10 часот.

8-мо одделение Регионален натпревар 02.04.2022

9-то одделение Регионален натпревар 02.04.2022

I-ва година Регионален натпревар 02.04.2022

II-ра година Регионален натпревар 02.04.2022

III-та година Регионален натпревар 02.04.2022

IV-та година Регионален натпревар 02.04.2022

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.03.2022)

Подолу во списоците се дадени училиштата во кои ќе се одржат Регионалните натпревари по физика на 2.04.2022 година со почеток од 10 часот. Натпреварувачите да бидат во училиштата каде се одржува натпреварот (означени во списоците со жолта боја), најкасно до 9.30 часот. За сите дополнителни информации да се обратат кај нивните ментори.

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.03.2022)

ДФРМ во соработка со Регионалното здружение на физичари-Струмица, и Софискиот клон на физичарите го најавува одржувањето на 9 Експериментална олимпијада по физика 8.05.2022 година.

Повеќе информации за пријавувањето и учеството на Олимпијадата во соопштението.

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (23.03.2022)

По завршувањето на Селекциониот натпревар за учество на Европската Олимпијада по физика 2022., која што ќе се одржи од 20 до 24 мај 2021 година Љубљана, Словенија, одржан на Природно - математичкиот факултет во Скопје одреден е тимот средношколци кои ќе ја преставуваат на Македонија на оваа олимпијада:

1. Јан Стојановски - втора година - ПСУ Јахја Кемал Скопје,
2. Матеј Јовчевски - четврта година - ПСУ Јахја Кемал Скопје,
3. Мајкл Георгиевски - трета година - СОУ Гимназија Добри Даскалов Кавадарци,
4. Емилија Николовска - втора година - Математичко - информатичка гимназија Скопје
5. Матеј Гелев - втора година - ПСУ Јахја Кемал Скопје.

На учениците им посакуваме голем успех!

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (17.03.2022)

Информации во врска со регионалниите натпревари (02.04.2022)

Преземи ги информациите за регионалните натпревари 2022

Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (17.02.2022)

Селекциониот натпревар за учество на Европската Олимпијада по физика 2022., која што ќе се одржи од 20 до 24 мај 2021 година Љубљана, Словенија, ќе се одржи на 17.03.2022 година (четврток), со почеток од 10 часот на Природно - математичкиот факултет во Скопје со физичко присуство согласно Протоколот за одржување на настава во услови на пандемија кој може да се најде на страната на ПМФ. На Селекциониот натпревар се покануваат следниве ученици кои имале најдобри резултати на Републичките натпревари по физика одржан на 22 и 23 мај 2021 година и 6 јуни 2022 година.

Преземи ја листата на поканети ученици

Поканетите ученици за учество на овој натпревар задолжително треба да го потврдат своето учество со испраќање на порака на следнава адреса: fizikanatprevari@gmail.com најкасно до 10.03.2022 година (23.59). Доколку учениците не го потврдат учеството до крајниот датум ќе се смета дека нема да учествуваат на натпреварот.

Силабусот за оваа олимпијада може да се најде на следнава страна:

https://www.jyu.fi/tdk/kastdk/olympiads/syllabus.html

 

Со почит

ДФРМ

 

 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (7.10.2021)

Почитувани,

Подолу е даден нов предлог задачи за решавање за идните олимпијци.

Ги очекуваме вашите решенија.

Преземи ги задачите

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (05.09.2021)

По одржаните Селекциони натпревари (на 5.07.2021. и 4.09.2021.) за учество на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки која ќе се одржи од 12 до 21 декември 2021. во Абу Даби, ОАЕ , ДФРМ, СХТМ и МБД имаат чест да го соопшти тимот кој ќе ја претставува Македонија на овој престижен настан. Тоа се учениците:

Иван Костевски, ученик во деветто одделение во ООУ „Димитар Влахов “ – Штип,

Матеа Митревска, ученичка во деветто одделение во ООУ „Мирче Ацев“ – Ѓ. Петров, Скопје,

Алексиј Тасиќ ученик во деветто одделение во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ – Аеродром, Скопје,

Марио Ванчовски ученик во деветто одделение во ООУ „Димитар Влахов “ – Штип,

Андреј Стојановски, ученик во деветто одделение во ООУ „ 11 Октомври“ - Центар, Скопје,

Теона Ана Георгиевска, ученичка во осмо одделение во ООУ „Љубен Лапе“ – Аеродром, Скопје.

ДФРМ, СХТМ и МБД им честита на сите ученици за успешниот настап на Селекционите натпревари.

Со почит ДФРМ, СХТМ, МБД


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.07.2021)


Селекциониот натпревар за учество на третата Балканска олимпијада по физика (25ти Септември, онлајн) ќе се одржи на 3ти септември 2021 година со почеток од 10 часот на Природно-математичкиот факултет во Скопје. На селекциониот натпревар се покануваат сите НАГРАДЕНИ и ПОФАЛЕНИ ученици од I и II година (родени подоцна од 1 јануари 2004та година!) од државните натпревари. Силабусот на натпреварот го сочинува целиот материјал за државните натпревари од прва и втора година.

Поканетите ученици за учество на овој натпревар задолжително треба да го потврдат своето учество со испраќање на порака на следнава адреса: fizikanatprevari@gmail.com најдоцна до 30.08.2021 година (23.59). Доколку учениците не го потврдат учеството до крајниот датум ќе се смета дека нема да учествуваат на натпреварот.

Со почит,

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.06.2021)

Почитувани,

Подолу е даден нов предлог задачи за решавање за идните олимпијци.
Ги очекуваме вашите решенија.
Со почит
ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (17.06.2021)

Првиот селекционен натпревар за учество на Меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки (12-21.12.2021. Абу Даби, ОАЕ) ќе се одржи на 5 јули 2021 година со почеток од 10 часот на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Преземи го целото известување и списокот на поканети ученици.

Со почит
ДФРМ, СХТМ, МБД

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (14.06.2021)

По одржаниот Селекционен натпревар за Меѓународна олимпијада по физика (на 10.06.2021.), ДФРМ има чест да го соопшти тимот кој ќе ја претставува Македонија на овој престижен настан. Тоа се учениците:

1. Мајкл Георгиевски, ученик во втора година при СОУ Добри Даскалов, Кавадарци,
2. Матеј Гелев, ученик во прва година при ПСУ „Јахја Кемал“ - Скопје
3. Јан Стојановски, ученик во прва година при ПСУ „Јахја Кемал“ - Скопје
4. Димитар Џорлев, ученик во четврта година при СОУ „Јане Сандански“ - Струмица
5. Драго Јакимовски, ученик во трета година при СУГС Гимназија „Орце Николов“ - Скопје

ДФРМ им честита на сите ученици за успешниот настап на Селекциониот натпревар.

Со почит ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (12.06.2021)

Почитувани,

Прелиминарни резултати од Селекциониот натпревар за Меѓународна олимпијада по физика 2021.
Приговорите да се испратат на fizikanatprevari@gmail.com најкасно до 13.06.2021 год до 14.59 часот

Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (09.06.2021)

Почитувани,

Подолу се дадени конечните резултати од Републичкиот натпревар по физика за учениците од основните училишта. Списокот ги содржи само наградените ученици. Целокупните списоци на кој се и имињата на учениците кои не освоиле награда е испратен до менторите.

Конечни резултати од Републичкиот натпревар по физика за учениците од 8 одделение

Конечни резултати од Републичкиот натпревар по физика за учениците од 9 одделение

Дипломите на наградените ученици ќе бидат испратени до училиштата до крај на месец Јуни. Доколку некој сака истата може да ја подигне порано во Библиотеката на Институт за физика секој работен ден почнувајќи од 11.6.2021.

На сите наградени ученици им честитаме за големиот успех!

Со почит,
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Летен едукативен камп за физика Хотел „Аквалина“, Охрид 10 - 14 август 2021 (06.07.2021)

Почитувани,

Летниот едукативен камп по физика ќе се одржи во Охрид 10-ти до 14-ти Август 2021 година.

Целосните информации и пријавата можете да ги превзевете подолу на наведените линкови:

- Подетални информации за учество ... на овој линк

Превземи ја пријавата за учество на Летниот Едукативен камп - Охрид 10-14ти Август 2021 год.

Со почит 
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Прелиминарни резултати од Државниот натпревар по физика за учениците од основните училишта ! (06.06.2021)

Почитувани,

Прелиминарни резултати од Државниот натпревар по физика за учениците од основните училишта
Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (06.06.2021)

Почитувани,

Решенија на задачите од државниот натпревар по физика за ученици од основните училишта одржан на 5 и 6 јуни 2021 година.
Со почит
ДФРМ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ - ПРОМЕНА НА ДАТУМОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИОНИОТ НАТПРЕВАР ! (28.05.2021)

Селекциониот натпревар за учество на Меѓународната Олимпијада по физика 2021, којашто ќе се одржи од 17 до 25 јули 2021 година (on line), ќе се одржи на 10.06.2021 година (ЧЕТВРТОК), со почеток од 12 часот на Природно - математичкиот факултет во Скопје со физичко присуство согласно Протоколот за одржување на настава во услови на пандемија кој може да се најде на страната на ПМФ.

Промената на датумот доаѓа со цел да им се излезе во пресрет на учениците кои на 11.06 полагаат екстерни предмети од државната матура. Листата на поканетите учесници и процедурите за пријавување остануваат исти, и можете да ги најдете во претходното известување.

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (27.05.2021)

Селекциониот натпревар за учество на Меѓународната Олимпијада по физика 2021., која што ќе се одржи од 17 до 25 јули 2021 година (on line), ќе се одржи на 11.06.2021 година (петок), со почеток од 10 часот на Природно - математичкиот факултет во Скопје со физичко присуство согласно Протоколот за одржување на настава во услови на пандемија кој може да се најде на страната на ПМФ. На Селекциониот натпревар се покануваат следниве ученици кои имале најдобри резултати на Републичкиот натпревар по физика одржан на 22 и 23 мај 2021 година.

Преземи ја листата на поканети ученици

Поканетите ученици за учество на овој натпревар задолжително треба да го потврдат своето учество со испраќање на порака на следнава адреса: fizikanatprevari@gmail.com најкасно до 06.06.2021 година (23.59). Доколку учениците не го потврдат учеството до крајниот датум ќе се смета дека нема да учествуваат на натпреварот. Поради тоа што Меѓународната олимпијада по математика (ИМО) е од 14 до 24 јули 2021 година (истовремено со Меѓународната олимпијадата по физика), сите ученици кои ќе влезат во тимот за ИМО НЕМА ДА МОЖАТ ДА БИДАТ ДЕЛ ОД ТИМОТ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОЛИМПИЈАДАТА ПО ФИЗИКА, без разлика каков успех ќе постигнат на Селекциониот натпревар по физика на 11.06.2021 година.

Силабусот за оваа олимпијада може да се најде на следнава страна:

https://ipho2018.pt/content/syllabus

Сите натпреварувачи на Селекциониот натпревар се известуваат дека една од задачите кои ќе ги решаваат ќе биде задача која се решавала на Меѓународна олимпијада по физика или пак била задача на Азиска олимпијада по физика.

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВА


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (23.05.2021)

ИЗВЕСТУВАЊЕ (17.02.2022)

ИЗВЕСТУВАЊЕ (17.02.2022)

Почитувани ученици подолу е даден списокот со ученици кои се пласираа на Регионалните натпревари.
Преземи ги решенија на задачите од општинските натпревари:

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ (09.02.2022)

ИЗВЕСТУВАЊЕ (09.02.2022)


Ве известуваме дека на 25.02.2022 година со почеток од 14 часот, преку средствата за електронска комуникација ќе се одржи редовното Годишно собрание на Друштвото на физичарите на Република Македонија.
Преземи го Предлог- дневниот ред.
Во случај поканата за Собранието да не ја добивте и преку електронска пошта, Вашето присуство најавете го на следнава адреса:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Со почит
ДФРМ

Известување (31.12.2021)

Известување (31.12.2021)

Почитувани,


Во прилог известувањето од ДФРМ кое може да го објавите (секако деке ако има потреба може да го прилагодите). Сликите се сопственост на ДФРМ и можете да ги користите за објавувањето на веста.
Уште еднаш благодарам за покажаниот интерес.

Со почит

Ламбе Барандовски
Претседател на ДФРМ

Денес на 29.12.2021 година со почеток од 13 часот на Природно - математичкиот факултет во организација на Друштвото на физичарите на Република Македонија беа доделени медалите и дипломите кои учениците ги освоија натпреварувајќи се на Меѓународните олимпијади по физика.
51. Меѓународна олимпијада по физика се одржа  во Вилнус, Литванија од 17 до 25 јули 2021 година (преку средствата за далечинско учење). На оваа олимпијада награда за успешно учество (пофалница), освоија:
·         Мајкл Георгиевски, ученик во трета година во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци
·         Матеј Гелев, ученик во втора година во ПСУ „Јахја Кемал“ – Скопје
·         Јан Стојановски, ученик во втора година во ПСУ „Јахја Кемал“ – Скопје
·         Димитар Џорлев, ученик во четврта година во СОУ „Јане Сандански“ – Струмица.
На оваа олимпијада успешно ја преставуваше својата држава и
·         Драго Јакимовски, ученик во четврта година во СУГСГ „Орце Николов“ – Скопје
45. Еврпска олимпијада по физика која се одржа од 19 до 26 јуни 2021 година преку средствата за далечинско учење, во организација на Естонсото Друштво на физичарите:
Бронзен медал
Јан Стојановски, ученик во втора година во ПСУ „Јахја Кемал“ – Скопје
Награда за успешно учество:
Емилија Николовска, ученичка во втора година во „Математичко – информатичка гимназија, Скопје.
Достојно претставување на Македонија на оваа олимпијада имаа и:
Мајкл Георгиевски, ученик во трета година во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци
Димитар Џорлев, ученик во четврта година во СОУ „Јане Сандански“ – Струмица
Марко Стојановски, ученик во четврта година во СУГС „Георги Димитров“ – Скопје, сега студент на Институтот за физика при ПМФ во Скопје.
3. Балканска олимпијада по физика која се одржа на 25.09.2021 година преку средствата за далечинско учење во Софија, Бугарија
Сребрен медал
Јан Стојановски, ученик во втора година во ПСУ „Јахја Кемал“ – Скопје
Мајкл Георгиевски, ученик во трета година во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци
Бронзен медал
Емилија Николовска, ученичка во прва година во „Математичко – информатичка гимназија, Скопје.
Сандра Недановска, ученичка во четврта година во ПСУ „Јахја Кемал“ – Скопје
Во организација на Друштвото на физичарите на Република Македонија, Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија и Македонското биолошко Друштво беа доделени медалите кои учениците д Македонија ги освоија на 18. Меѓународна олимпијада по природни науки која во хибриден формат се одржа во Дубаи, Обединети Арапски Емирати.
Сребрен медал:
1. Алексиј Тасиќ ученик во деветто одделение во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ – Аеродром, Скопје, (сега ученик во прва година во ПСУ „Јахја Кемал“-Скопје),
Брозени медали:
2. Иван Костевски, ученик во деветто одделение во ООУ „Димитар Влахов“ – Штип, (сега ученик во прва година во СОУ „Славчо Стојменски“-Штип),
3. Матеа Митревска, ученичка во деветто одделение во ООУ „Мирче Ацев“ – Ѓ. Петров, Скопје, (сега ученик во прва година во ПСУ „Јахја Кемал“-Скопје),
4. Марио Ванчовски ученик во деветто одделение во ООУ „Димитар Влахов“ – Штип, (сега ученик во прва година во СОУ „Славчо Стојменски“-Штип),
5. Андреј Стојановски, ученик во деветто одделение во ООУ „11 Октомври“ – Центар, Скопје, (сега ученик во прва година во ПСУ „Јахја Кемал“-Скопје),
6. Теона Ана Георгиевска, ученичка во осмо одделение во ООУ „Љубен Лапе“ – Аеродром, Скопје, (сега ученик во деветто одделение во ООУ „Љубен Лапе“ – Аеродром, Скопје).

На свечаноста се обрати проф. д-р Ламбе Барандовски, Претседател на ДФРМ, кој ја истакна заложбата на Друштвото на физичарите на Република Македонија и останатите здруженија кои гравитираат кон Природно-математичкиот факултет кон промоција на физиката, хемијата и биологијата помеѓу учениците од основните и средните училишта во државата. Тој истакна дека долгата традиција од преку 60 година на организирање на натпревари од страна на ДФРМ придонело за создавање на генерации на физичари и инженери кои денес истражуваат во врвните научни институции во Македонија и светот. 

Деканот на Природно – математичкиот факултет во Скопје, проф. д-р Александар Скепаровски ги поздрави олимпијците и им ги честита добиените награди и им порача во иднина уште повеќе да навлезат во тајните на природните науки и дека секогаш вратите на Природно-математичкиот факултет ќе бидат отворени за нив во текот на нивното понатамошно образование.
Во име на Македонското биолошко друштво и Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија проф. д-р Сузана Диневска Ќофкаровска им ги честита добиените медали на учениците кои учествуваа на Меѓународната Јуниорска олимпијада и им посака уште поголеми успеси во текот на нивното средношколско образование.

14th Conference 2022 September 15-18, Ohrid, Macedonia

14th Conference of the Society of Physicists of Macedonia 2022

September 15-18, Ohrid, Macedonia

 

VISIT 14TH CONFERENCE WEBSITE


SOCIETY OF THE PHYSICISTS OF MACEDONIA is announcing

Трета Меѓународна конфереција за образованието по математика, физика и сродни науки

3rd International Conference on Education in Mathematics, Physics and Related Sciences

БИЛТЕН НА ДРУШТВОТО НА ФИЗИЧАРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки Скопје, 27-28 септември 2019

ИМПУЛС ПОВТОРНО ВО РАЦЕТЕ НА МЛАДИТЕ ФИЗИЧАРИ!

ПО 10 ГОДИНИ, ИМПУЛС ПОВТОРНО ВО РАЦЕТЕ НА МЛАДИТЕ ФИЗИЧАРИ!

Последниот број на списанието за популаризација на физиката ИМПУЛС, број 55, дојде до рацете на учениците во 2008 година. Потоа, поради прекинот на продажбата на списанијата од ваков вид низ училиштата, ИМПУЛС влезе во децениски сон. Сон дека некогаш пак ќе се издава и печати, со цел учениците - љубители на физиката - да можат да уживаат во неговите содржини...

ПРЕВЗЕМИ ГО ЦЕЛИОТ ТЕКСТ

 

Благодарност !

На неколку дена пред почетокот на 15. Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки, која годинава се одржува од 2 до 11 декември во Габороне Боцвана, тимот ученици кој ќе ја преставува Република Македонија успеа да ги собере потребните средства за учество на истата. Тимот ученици и нивните водачи најтопло би сакале да се заблагодарат на финансиската подршка која ја добија од:

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

АРХИВА НА „ИМПУЛС“

Почитувани посетители,

Во наредниот период  дневно ќе бидат објавувани од архивата по неколку броеви од списанието „Импулс“ за популаризација на физиката. 

За да пристапите до саканиот број тоа можете да го направите и преку главното мени соодветно: ПУБЛИКАЦИИ -> СПИСАНИЕ „ИМПУЛС“ -> АРХИВА -> ( и тука го избирате соодветниот број )

Во оваа секција подолу ќе бидат објавувани само привремено најново додадените архивски броеви од списанието, онака како што ќе се објавуваат во текот на една седмица.


Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia

grbpmfpmf-logo-white-flattend

Number of Visits:

Content View Hits : 455199