• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

Конечни резултати од 55-от Републички натпревар одржан на 12.05.2012 год. во Прилеп

Почитувани ученици, еве ги условите и решенијата на задачите кои беа зададени на 55-от Републички натпревар одржан на 12.05.2012 година во Прилеп


Конечни резултати

I-ва година - услови

I-ва година - решенија

II-ра година - услови

II-ра година - решенија

III-та година - услови

III-та година - решенија

IV-та година - услови

IV-та година - решенија

Решенијата и условите се објавени во .pdf документи , за да ги превземете кликнете десен клик врз текстот во црвеното поле соодветно и изберете ја опцијата Save Link as ( се однесува за интернет прелистувач Google Chrome , доколку користите друг прелистувач постапаката е слична.. ) 

За да можете да ги прегледате неоопходна Ви е бесплатната програма Adobe Reader , која доколку ја немате се превзема од официјалната веб страна на компанијата Adobe (  www.adobe.com ).

Доколку веб страната на друштвото ја отворивте со Google Chrome интернет прелистувачот во него има вградено читач на .pdf фајлови.

А конечните резултати се exel 2003 документ, за да ги отворите нив потребен ви е Office програмискиот пакет или Open Office пакетот.