• Thomas Edison.
 • Petter Higgs.
 • Werner Heisenberg.
 • Albert Einstein.

Meeting Presentations

Презентации од IX Конференција

Почитувани посетители 

Овде можете да ги пронајдете и превземете презентациите ( од делот посветен за образование  - именуван за време на конференцијата како паралелна сесија )  кои беа презентирани од учесниците на IX Конференција која се одржа во Охрид ( 20 - 23 септември 2012 год. ) 

До презентациите исто тако можете да стигнете со помош на главното мени ( Meetings and Events -> Meeting Presentations ) односно ( Настани -> Презентации за состаноци )

 • Boce Mitrevski and Oliver Zajkov: Physics Lab, Critical Thinking and Gender Differences

Превземи ја презентацијата

 • Fadil Ajredini, Oliver Zajkov and Naim Mahmudi: Case Study On The Influence Of Simulations And Real Experiments On Higher Order Skills

Превземи ја презентацијата

 • Sasha Stamenkovski: Where are The Students on The Way From Bloom’s Taxonomy to The Critical Thinking

Превземи ја презентацијата

 • Naim Mahmudi, Stojan Rendevski, Fadil Ajredini and Riste Popeski-Dimovski: A Student’s Experiment With Multiple Reflections and Refractions on A Glase Plate and Validation of The Fresnel’s Equations

Превземи ја презентацијата

 • Vladimir Ohanesjan, Riste Popeski-Dimovski and Suzana Topuzoski: Schlieren imaging method and its application for visualizing of some physical processes

Превземи ја презентацијата

 • Dan Censor: Albert’s Cow and Special Relativity: A Layman’s Introduction (Almost) Without Mathematics

Превземи ја презентацијата

 • Stojan Manolev and Ana Veljanoska: The Role Of The MentorIn The DiscoveryOf Talented Students In Secondary Education And Their Support In The Development Of Student Career

Превземи ја презентацијата

 • Natasha Kochoska and Oliver Zajkov: Physics Misconceptions in Seventh Grade

Превземи ја презентацијата

СЕМИНАР - Современа настава: фикција или реалност!

Во рамките на IX Конференција на Друштвото на физичарите на Република Македонија,  Институтот за физика на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, како коорганизатор на Конференцијата, организира Сателитски семинар под наслов.

Современа настава: фикција или реалност!

- Како да се плива во океанот од новини во наставата ? –

Семинарот ќе се одржи на 18.09.2012 (вторник) со почеток во 9:00 часот на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Програма

9:00 – 9:45

Предавач: Проф. Д-р Јосип Слишко, Универзитет во Пуебла, Мексико

Наслов: Иднината на наставата: Збогум предавања во училница! 

Превземи ја презентацијата на Проф. Д-р Јосип Слишко

10:00 – 10:45

Предавач: Проф. Д-р Дан Цензор, Универзитет Бен Гурион, Негев, Израел

Наслов: Кравата на Алберт Ајнштајн и специјалната теорија на релативност

Превземи ја презентацијата на Проф. Д-р Дан Цензор

11:00 – 11:45

Предавач: Проф. Д-р Оливер Зајков, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

Наслов: Учење базирано на проекти: дилеми и прашања!

Превземи ја презентацијата на Проф. д-р Оливер Зајков