• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

Конечни резултати од 36-от Републички натпревар по физика за учениците од основните училишта, одржан во Пехчево 19.05.2012 год.

Почитувани ученици, еве ги условите и решенијата на задачите кои беа зададени на 36-от Републички натпревар по физика за учениците од основните училишта

Конечни резултати

VII одделение - услови

VII одделение  - решенија

VIII одделение - услови

VIII одделение - решенија

Решенијата и условите се објавени во .pdf документи , за да ги превземете кликнете десен клик врз текстот во црвеното поле соодветно и изберете ја опцијата Save Link as ( се однесува за интернет прелистувач Google Chrome , доколку користите друг прелистувач постапаката е слична.. ) 

За да можете да ги прегледате неоопходна Ви е бесплатната програма Adobe Reader , која доколку ја немате се превзема од официјалната веб страна на компанијата Adobe (  www.adobe.com ).

Доколку веб страната на друштвото ја отворивте со Google Chrome интернет прелистувачот во него има вградено читач на .pdf фајлови.

А конечните резултати се exel 2003 документ, за да ги отворите нив потребен ви е Office програмискиот пакет или Open Office пакетот.