• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

Финансиски извештај на ДФРМ за 2021 година.

Почитувани

ДФРМ го објавува својот финансиски извештај за изминатата 2021 година. Истиот можете да го превземете од наведениот линк

ПРЕВЗЕМИ ГО ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ГОД.

Со почит

ДФРМ