• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (05.02.2020)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (05.02.2020)

Почиувани,

Регионалниот натпревар по физика за учениците од основните и средните училишта ќе се одржи на 14.03.2020 година со почеток од 10 часот.

Со почит
ДФРМ