• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.12.2020)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.12.2020)

Почитувани,

Датуми и информации за пријавувањето и одржувањето на општинските, регионалните и републичките натпревари по физика за учебната 2020/2021 година.

Список на предложена литература за подготовка на учениците

Теми за натпреварите по физика

Со почит

ДФРМ