• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.10.2019)

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.10.2019)

Почитувани,
ДФРМ го најавува одржувањето на Седма Меѓународна Експериментална Олимпијада по физика (EPO7)
Природно - математички факултет, Скопје, 7 Декември 2019.