• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (20.11.2019)


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (20.11.2019)

Почитувани,

ДФРМ го најавува местото на одржувањето на 43 Школа „Млади физичари“, која се одржува во рамки на настанот „Ноември - месец на науката“ и распоредот на учество на учениците од основните училишта и учениците од средните училишта.
Деталната програма за Школата ќе биде објавена во понеделник 25.11.2019 година

ДФРМ