• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (05.07.2018)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (05.07.2018)

На Првиот селекционен натпревар по природни науки одржан на ПМФ на 4.07.2018 год. со почеток од 10 часот учествуваа 38 ученици. Со одлука на Комисјата за природни науки на Вториот селекционен натпревар се покануваат најдобро пласираните 17 ученици.
Корисни информации во врска со силабусот на Меѓународната олимпијада по физика, како и список на расположива литература на македонски јазик која учениците може да ја користата во своите подготовки се дадени во документот подолу.

Пласман втор селекционен натпревар 2018 год.

Литература

ДФРМ