• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

Финансиски извештај на ДФРМ за 2017 година.

Почитувани

ДФРМ го објавува својот финансиски извештај за изминатата 2017 година. Истиот можете да го превземете од наведениот линк

ПРЕВЗЕМИ ГО ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 ГОД.

Со почит

ДФРМ