• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (30.05.2017)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (30.05.2017)

Почитувани посетители и учесници !

Покана за учество на Селекционен натпревар по природни науки за учениците од осмо и деветто одделение. Целокупните информации за натпреварот се дадени на во документот подолу.

Со почит
ДФРМ