• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

After IX Conference

There are no translations available.

Dear visitors,

 

We are so happy to announce that the photos from the IX Conference, held in Ohrid, 20-23 September 2012, are now available. Please follow the links below to view the photos or access to the galleries from the main menu in this order: MEЕTINGS AND EVENTS - > CONFERENCES -> IX CONFERENCE -> AFTER IX CONFERENCE.

 

THANK YOU ALL AGAIN FOR YOUR PARTICIPATION !

 

Почитувани посетители,

Со задоволство објавуваме дека сликите од IX Конференција, одржана во Охрид, 20-23 септември  2012, се сега достапни. Ве молиме следете ги линковите подолу за да ги погледнете сликите или пристапете до галериите преку главното мени по следниот редослед:Состаноци и настани -> Конференции -> После IX Конференција (и соодветно тука се наведени галериите и тоа: Регистрација и отворање, Изложување на постерите, Предавања, Социјални настани).

ВИ БЛАГОДАРИМЕ УШТЕ ЕДНАШ НА СИТЕ  ЗА ВАШЕТО УЧЕСТВО !

REGISTRATION AND OPENINGTALKS

POSTER SESSIONSOCIAL EVENTS

 

Друштвото на физичарите на Република Македонија најискрено се заблагодарува на АД Електрани на Македонија за финансиската поддршка за организирање на IX Конференција.
The Society of Physicists of Macedonia emphasizes its gratitude to  JSC “Macedonian Powerplants” for their financial support for the organization of the IX Conference.

elem-mkelem-en