• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.12.2017)

There are no translations available.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.12.2017)
Почитувани колеги,
Прво соопштение и Формулар за пријавување за
„Конференцијата за образование по природни науки и математика“.
Второто соопштение ќе биде објавено во втората половина на Јануари 2018.

Со почит
ДФРМ