• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (09.05.2017)

There are no translations available.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (09.05.2017)

Почитувани посетители и учесници !

Список на наградени и пофалени ученици од 60. Републички натпревар по физика за учениците од средните училишта.

Со почит

ДФРМ