• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (05.10.2015)

There are no translations available.

Почитувани посетители и учесници !
 
Олимпијада по експериментална физика
Трета олимпијада по Експериментална Физика - Ден на отпорници
31 октомври 2015, Куманово, Република Македонија

 Со почит
ДФРМ