• Thomas Edison.
 • Petter Higgs.
 • Werner Heisenberg.
 • Albert Einstein.

Meetings And Events

Презентации од IX Конференција

Почитувани посетители 

Овде можете да ги пронајдете и превземете презентациите ( од делот посветен за образование  - именуван за време на конференцијата како паралелна сесија )  кои беа презентирани од учесниците на IX Конференција која се одржа во Охрид ( 20 - 23 септември 2012 год. ) 

До презентациите исто тако можете да стигнете со помош на главното мени ( Meetings and Events -> Meeting Presentations ) односно ( Настани -> Презентации за состаноци )

 • Boce Mitrevski and Oliver Zajkov: Physics Lab, Critical Thinking and Gender Differences

Превземи ја презентацијата

 • Fadil Ajredini, Oliver Zajkov and Naim Mahmudi: Case Study On The Influence Of Simulations And Real Experiments On Higher Order Skills

Превземи ја презентацијата

 • Sasha Stamenkovski: Where are The Students on The Way From Bloom’s Taxonomy to The Critical Thinking

Превземи ја презентацијата

 • Naim Mahmudi, Stojan Rendevski, Fadil Ajredini and Riste Popeski-Dimovski: A Student’s Experiment With Multiple Reflections and Refractions on A Glase Plate and Validation of The Fresnel’s Equations

Превземи ја презентацијата

 • Vladimir Ohanesjan, Riste Popeski-Dimovski and Suzana Topuzoski: Schlieren imaging method and its application for visualizing of some physical processes

Превземи ја презентацијата

 • Dan Censor: Albert’s Cow and Special Relativity: A Layman’s Introduction (Almost) Without Mathematics

Превземи ја презентацијата

 • Stojan Manolev and Ana Veljanoska: The Role Of The MentorIn The DiscoveryOf Talented Students In Secondary Education And Their Support In The Development Of Student Career

Превземи ја презентацијата

 • Natasha Kochoska and Oliver Zajkov: Physics Misconceptions in Seventh Grade

Превземи ја презентацијата

Live broadcast 38th school "Young Physicists"

LIVE 38-th School "Young Physicists"

СЕМИНАР - Современа настава: фикција или реалност!

Во рамките на IX Конференција на Друштвото на физичарите на Република Македонија,  Институтот за физика на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, како коорганизатор на Конференцијата, организира Сателитски семинар под наслов.

Современа настава: фикција или реалност!

- Како да се плива во океанот од новини во наставата ? –

Семинарот ќе се одржи на 18.09.2012 (вторник) со почеток во 9:00 часот на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Програма

9:00 – 9:45

Предавач: Проф. Д-р Јосип Слишко, Универзитет во Пуебла, Мексико

Наслов: Иднината на наставата: Збогум предавања во училница! 

Превземи ја презентацијата на Проф. Д-р Јосип Слишко

10:00 – 10:45

Предавач: Проф. Д-р Дан Цензор, Универзитет Бен Гурион, Негев, Израел

Наслов: Кравата на Алберт Ајнштајн и специјалната теорија на релативност

Превземи ја презентацијата на Проф. Д-р Дан Цензор

11:00 – 11:45

Предавач: Проф. Д-р Оливер Зајков, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

Наслов: Учење базирано на проекти: дилеми и прашања!

Превземи ја презентацијата на Проф. д-р Оливер Зајков

СЕМИНАР - Современа настава: фикција или реалност!

Во рамките на IX Конференција на Друштвото на физичарите на Република Македонија,  Институтот за физика на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, како коорганизатор на Конференцијата, организира Сателитски семинар под наслов.

Современа настава: фикција или реалност!

- Како да се плива во океанот од новини во наставата ? –

Семинарот ќе се одржи на 18.09.2012 (вторник) со почеток во 9:00 часот на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Програма

9:00 – 9:45

Предавач: Проф. Д-р Јосип Слишко, Универзитет во Пуебла, Мексико

Наслов: Иднината на наставата: Збогум предавања во училница!

10:00 – 10:45

Предавач: Проф. Д-р Дан Цензор, Универзитет Бен Гурион, Негев, Израел

Наслов: Кравата на Алберт Ајнштајн и специјалната теорија на релативност

11:00 – 11:45

Предавач: Проф. Д-р Оливер Зајков, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

Наслов: Учење базирано на проекти: дилеми и прашања!

За учество на семинарот не се плаќа котизација. Сите учесници на семинарот ќе добијат потврда за учество.

ПОКРАЈ ЛИЧНОТО ПРИСУСТВО СЕМИНАРОТ ЌЕ МОЖЕТЕ ДА ГО СЛЕДИТЕ ВО ЖИВО ПРЕКУ ВЕБ СТРАНАТА НА ДРУШТВОТО.

More Articles...

Page 2 of 4

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>