• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (08.05.2017)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (08.05.2017)

Почитувани посетители и учесници !

Програма и водич за натпреварувачите - 41 Републички натпревар по физика (основно образование)

Со почит

ДФРМ