• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (04.05.2017)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (04.05.2017)

Почитувани посетители и учесници !

Списоци на натпреварувачи - учесници на Републичките натпревари по физика 2017

Список за ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

Список за СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Со почит

ДФРМ