• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (24.11.2015)

There are no translations available.

Почитувани посетители и учецници !

На линкот подолу е:

 
Се повикуваат сите ученици пријавени за демонстрации, да ги подготват своите демонстрации и да ги презентираат во петок, 27.11.2015  од 12.00 до 15.00 часот.
Стручна комисија од тројца професори ќе ја оценува секоја демонстрација.
Некои од демонстрациите се вметнати во програмата.
 
ДФРМ