• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

Финансиски извештај за 2013 година

Почитувани

ДФРМ го објавува својот финансиски извештај за изминатата 2013 година. Истиот можете да го превземете од наведениот линк

ПРЕВЗЕМИ ГО ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013 ГОД.

Со почит

ДФРМ