• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

Archived announcments

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (17.12.2019)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (17.12.2019)

Ве информираме дека Друштвото на физичари на Република Македонија , Сојузот на хемичари и технолози на Македонија и Македонското биолошко друштво ќе организираат обуки за предметни наставници кои изведуваат настава по предметот природни науки.Обуките и работилниците се однесуваат на темите по природни науки од прво до четврто одделение и од петто и шесто одделение.

Во прилог на пораката доставуваме известување со подетални информации. Преземи ги подеталните информации:

Известување за обуки по природни науки 2020 за I-IV

Известување за обуки по природни науки 2020 за V-VI

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (07.12.2019)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (07.12.2019)

Почитувани,
Програма за 7 Експериментална олимпијада по физика (7.12.2019 година)
Program for  EPO 7 (7.12.2019)
Преземи ја програмата
Download the program

Со почит
ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (26.11.2019)

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (26.11.2019)

Почитувани,

Детална програма за 43-та Школа „Млади физичари“

Со почит
ДФРМ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.10.2019)

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.10.2019)

Почитувани,
ДФРМ го најавува одржувањето на Седма Меѓународна Експериментална Олимпијада по физика (EPO7)
Природно - математички факултет, Скопје, 7 Декември 2019.

More Articles...

Page 8 of 20

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>