• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Најново ИЗВЕСТУВАЊЕ !

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (14.11.2018)

Почитувани,

Резултати од натпреварот во демонстрации, експерименти, на 42-та Школа „Млади физичари“.

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (06.11.2018)

Почитувани,

ДФРМ го најавува одржувањето на 42 Школа „Млади физичари“, која се одржува во рамки на настанот „Ноември - месец на науката“

ПРОГРАМА НА 42 Школа „Млади физичари “

Со почит

ДФРМ

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (18.09.2018)

Почитувани,

ДФРМ го најавува одржувањето на 42 Школа „Млади физичари“, која се одржува во рамки на настанот „Ноември - месец на науката“

Школата ќе се одржи на 9 и 10 ноември 2018 година (петок и сабота) во Скопје, Skopje City Mall, паралелно на настаните кои се одржуваат за Ноември - месец на науката“.


*Школата „Млади физичари“ е дел од настанот „ Ноември - месец на науката“ Повеќе информации за настанот на https://biologija.yolasite.com и http://www.sctm.mk
До Вашето училиште ќе биде испратена официјална покана по регуларна пошта.

Заедно со Вашите ученици може да почнете со подготовка на демонстрација, експеримент, израбока на модел, симилација и сл.

Се гледаме во Skopje City Mall.

Со почит,

ДФРМИЗВЕСТУВАЊЕ ! (12.09.2018)

Почитувани,

Во прилог на пораката се документи со потребните информации за наставниците-ментори и учениците-натпреварувачи на претстојните натпревари по физика во 2019 година.

ДФРМ препорачува пријавувањето за општинските натпревари по физика да се направи до крајот на декември 2018 година, односно пред зимскиот одмор.

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА НАТПРЕВАРИТЕ - 2019 год.

ТЕМИ ФИЗИКА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА - 2019 год.

ТЕМИ ФИЗИКА СРЕДНИ УЧИЛИШТА - 2019 год.

ДАТУМИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА СИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА - 2019 год.

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАТПРЕВАРИТЕ - 2019 год.

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (29.07.2018)

49-та Меѓународна олимпијада по физика (IPhO 2018)

На 49 меѓународна олимпијада по физика учествуваа следните ученици:

Александар Иванов од Свети Николе, ученик во четврта година во ПСУ Јахја Кемал, Бутел.

Мартин Ристовски од Македонска Каменица, ученик во трета година во ПСУ Јахја Кемал, Бутел.

Иван Јовановски од Карпош, ученик во втора година во ПСУ Јахја Кемал, Карпош.

Трајче Бојаџиев од Неготино, ученик во трета година во ПСУ Јахја Кемал, Бутел.

Војо Митревски од Ресен, ученик во втора година во СОУ Цар Самоил, Ресен.

Водачи на тимот беа проф. д-р Боце Митревски и доц. д-р Ламбе Барандовски.

На 49-та Меѓународна олимпијада по физика (IPhO 2018), 21-29 јули 2018, Лисабон Португалија. ученикот Александар Иванов освои бронзен меал.

Честитки за Александар Иванов од Свети Николе, ученик во ПСУ Јахја Кемал - Бутел.

ДФРМ и тимот изразуваат голема благодарност до сите кои го помогнаа учеството на тимот:

Агенција за млади и спорт

Фонд за иновации и технолошки развој

Иселеници од Австралија, Европа, ...

Државна видеолотарија на Македонија Касинос Аустрија ДОО Скопје

ТЕЦ Неготино и други.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (05.07.2018)

На Првиот селекционен натпревар по природни науки одржан на ПМФ на 4.07.2018 год. со почеток од 10 часот учествуваа 38 ученици. Со одлука на Комисјата за природни науки на Вториот селекционен натпревар се покануваат најдобро пласираните 17 ученици.
Корисни информации во врска со силабусот на Меѓународната олимпијада по физика, како и список на расположива литература на македонски јазик која учениците може да ја користата во своите подготовки се дадени во документот подолу.

Пласман втор селекционен натпревар 2018 год.

Литература

ДФРМ

СООПШТЕНИЕ ! (14.06.2018)

Се известуваат учениците кои ќе учествуваат на Првиот селекционен натпревар по природни науки дека истиот се презакажува и ќе се одржи на 4 јули 2018 година со почеток од 10 часот на ПМФ во Скопје.

Со почит
ДФРМ


СООПШТЕНИЕ ! (30.05.2018)

На Првиот Селекционен натпревар по природни науки кој ќе се одржи на 22.06.2018 година во Голем физички амфитеатар - ПМФ - Горна зграда, со почеток од 10 часот, со одлука на Комисијата за IJSO се покануваат најдобро пласираните ученици на Државните натпревари по физика, хемија и биологија, како и сите ученици кои минатата година го сочинуваа резервниот тим и ги посетуваа подготовките на ПМФ.
Сите ученици кои планираат да учествуваат на овој натпревар своето учество треба да го потврдат со испраќање на електронска пошта на fizikanatprevari@gmail.com, најдоцна до 15.06.2018 година.
Со почит
ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (21.05.2018)

Почитувани,

Подолу се дадени списоците со конечните резултати од 42 Републичкиот натпревар по физика за учениците од осмо и деветто одделение одржан на 19.05.2018 година.

Конечни резултати - основно образование - Републички натпревар 2018 год.

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (21.05.2018)

Почитувани,

Преземете го најновото известување за летниот камп по физика

Со почит

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (16.05.2018)

Почитувани посетители !

Согласно резултатите од Селекциониот натпревар по физика, која се одржа на 11.5.2018 на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, на кој зедоа учество 19 најдобро пласирани ученици на Државниот натпревар по физика од средните училишта во Република Македонија, на 49 Меѓународна олимпијада по физика која ќе се одржи од 21 до 28 Јули 2018 година во Лисабон Португалија, Република Македонија ќе ја преставуваат 5 ученика:

  • Александар Иванов од Свети Николе, ученик во ПСУ „Јахја Кемал“, Бутел, Скопје,
  • Мартин Ристовски од Македонска Каменица ученик, во ПСУ „Јахја Кемал“, Бутел, Скопје.
  • Иван Јовановски од Скопје, ученик во  ПСУ „Јахја Кемал“, Карпош, Скопје.
  • Трајче Бојаџиев од Неготино,  ученијк во ПСУ „Јахја Кемал“, Бутел, Скопје.
  • Војо Митревски од Ресен, ученик во СОУ „Цар Самоил“, Ресен.
На избраните ученици им посакуваме успех на Олимпијадата.
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (16.05.2018)


Програма за 42 Републички натпревар по физика за учениците од основните училишта и водич за натпреварувачите.

ПРЕВЗЕМИ ЈА ПРОГРАМАТА

Со почит

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (02.05.2018)

Селекционен натпревар за Меѓународна олимпијада по физика.

На Селекциониот натпревар за Меѓународната олимпијада по физика (кој ќе се одржи на 11.05.2018 година на ИФ при ПМФ - Скопје), се покануваат сите ученици од средните училишта кои на 61. Републички натпревар по физика одржан на 28.04.2018 година освоиле прва втора или трета награда, и селектираните ученици за Европската олимпијада по физика - 2018. 

Учеството да се потврди на адресата fizikanatprevari@gmail.com најкасно до 08.05.2018 година.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (02.05.2018)

Конечни резултати од 61. Републички натпревар по физика одржан на 28.05.2018 година во Тетово

Преземи ги резултатите.


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (25.04.2018)

Почитувани,
Во прилог е програма и водич за натпреварувачите за 61 Републички натпревар по физика за учениците од средните училишта во Република Македонија.

Програма за 61 Републички натпревар по физика (средни училишта) и водич за натпреварувачите.

Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (20.04.2018)

Почитувани посетители, колеги и членови

Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ) Ве известува за неколку значајни настани и активности што ќе следуваат до крајот на календарската година.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ДФРМ (државни натпревари, летен камп, конференции)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЛЕТЕН КАМП ПО ФИЗИКА 2018

Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (11.04.2018)

Почитувани посетители,

15 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018) што ќе се одржи во Габороне, Боцвана од 2 до 11 декември 2018 година. Повеќе информации на линкот подолу:

Jуниорската олимпијада по природни науки во 2018 година

Со почит
ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (21.03.2018)

Почитувани,

Програма: Конференција за образованието по природни науки и математика

Со почит
ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (13.03.2018)

Почитувани,

Подолу се дадени списоците со конечните резултати од Регионалните натпревари по физика одржани на 10.03.2018 година.

Сите ученици во списоците обезбедуваат пласман на Државниот натпревар по физика.

Конечни резултати - основно образование - регионален натпревар 2018 год.

Конечни резултати - средно образование - регионален натпревар 2018 год.

Со почит,

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (01.03.2018)

Почитувани,

во прилог е дополнето известување за рег. натпревари по физика 2018, во смисла на училшта домаќини.

Останува да се пријави училиште домаќин од струмичкиот регион.

Во прилог на известувањето можете од следниот линк да го превземете:


Училишта домаќини на 51 Регионален натпревар по физика

Со почит

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (14.02.2018)

Почитувани,

Во прилог на известувањето можете од следниот линк да го превземете:

Трето соопштение за конференцијата за образование по математика и природни науки

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (07.02.2018)

Почитувани членови на ДФРМ, почитувани наставници и ученици,

Претседателството на ДФРМ и Комисијата за натпревари при ДФРМ изразуваат благодарност до Вас и до училиштата домаќини за успешната организиација на општинскиот натпревар по физика одржан на 3 февруари 2018 година.

Информациите за Регионалиот натпревар по физика 2018 год. можете да ги превземете , со клик на линкот: „ПОВЕЌЕ ЗА РЕГИОНАЛИОТ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2018“

Со почит

ДФРМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (06.02.2018)

Почитувани,

Списоци со ученици кои обезбедиле пласман на Регионалните натпревари по физика кои ќе се одржат на 10.03.2018 година.

Резултатите и имињата на учениците кои не обезбедиле пласман не се дадени во списоците.

Основни училишта

Средни училишта

Со почит

ДФРМ


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (31.01.2018)

Почитувани,

Список на координатори, училишта домаќини и состав на општински комисии за престојните општински натревари по физика.

Менторите и училиштата со затемнети букви се координатори и училишта домаќини.

ПРЕВЗЕМИ ГО СПИСОКОТ

Со почит

ДФРМ


 

High School Physics National Competition 2011

Comming soon...

12th Conference 2018 September 27-30, Ohrid, Macedonia

12th Conference of the Society of Physicists of Macedonia 2018

September 27-30, Ohrid, Macedonia

 

VISIT 12TH CONFERENCE WEBSITE

BOOK OF ABSTRACTS

42-та Школа „Млади физичари“

42-та Школа „Млади физичари“
9-ти и 10-ти ноември 2018 година (петок и сабота) во Скопје, Skopje City Mall

ЛЕКСИКОН ПО ФИЗИКА

„Нови збрики по физика за осмо и деветто оделение според Програмата по Кембриџ“

International Conference 2016

Ден на светлината“ – IV Меѓународна Олимпијада по Експериментална физика

Donations by:

Macedonian Power Plants

AkademskaKniga

Lamina u boja

Anhoch

Tabernakul

vrsnik

Watch All Recorded Conferences

NN-Play-icon

Почитувани посетители, за да пристапите до видео материјалите од сите активности на Друштвото, кликнете врз сликата погоре („плеј“ знакот), при што ќе ви се отвори нова стана со „плејер“ во кој се поставени сите видео материјали од сите активности на Друштвото, предавања, семинари и сл.

  • 1
  • 2

АРХИВА НА „ИМПУЛС“

Почитувани посетители,

Во наредниот период  дневно ќе бидат објавувани од архивата по неколку броеви од списанието „Импулс“ за популаризација на физиката. 

За да пристапите до саканиот број тоа можете да го направите и преку главното мени соодветно: ПУБЛИКАЦИИ -> СПИСАНИЕ „ИМПУЛС“ -> АРХИВА -> ( и тука го избирате соодветниот број )

Во оваа секција подолу ќе бидат објавувани само привремено најново додадените архивски броеви од списанието, онака како што ќе се објавуваат во текот на една седмица.


Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia

grbpmfpmf-logo-white-flattend

Number of Visits:

Content View Hits : 262704