• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.06.2021)

There are no translations available.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (28.06.2021)

Почитувани,

Подолу е даден нов предлог задачи за решавање за идните олимпијци.
Ги очекуваме вашите решенија.
Со почит
ДФРМ