• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ (17.02.2022)

There are no translations available.

ИЗВЕСТУВАЊЕ (17.02.2022)

Почитувани ученици подолу е даден списокот со ученици кои се пласираа на Регионалните натпревари.
Преземи ги решенија на задачите од општинските натпревари:

Со почит

ДФРМ