• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ 30.09.2020 !

ИЗВЕСТУВАЊЕ 30.09.2020 !

Редовното годишно собрание на Друштвото на физичарите на Република Македонија ќе се одржи на 25.01.2020 година во малиот амфитеатар на Институтот за физика при ПМФ во Скопје, со почеток од 10 часот.

ДФРМ