• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (18.03.2021)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (18.03.2021)

Почитувани,

Подолу се дадени детални информации во врска со одржувањето на 53 Регионален натпревар по физика за учениците од основните и средните училишта,

Регионални натпревари 3.04.2021 година - информации.

Со почит
ДФРМ