• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (31.10.2020)


ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (31.10.2020)

Почитувани,

во периодот од 23 до 31 октомври 2020 година се одржа 2. Балканска олимпијада по физика, организирана од Балканската унија на физичарите и Универзитетот во Крајова, Романија. Поради пандемијата со Ковид 19 натпреварот се одржа во секоја од државите учесници на олимпијадата под координаторство на офцијалните организатори. Локален организатор на оваа олимпијада во Македонија беше Друштвото на физичарите на Република Македонија и Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

На овај натпревар Македонија ја преставуваа:

1. Драго Јакимовски од Пробиштип, ученик од трета година во СОУ „Орце Николов“ - Скопје,
2. Мајкл Георгиевски од Кавадарци, ученик од втора година во СОУ „Добри Даскалов“ -Кавадарци,
3. Бисера Јаневска од Скопје, ученик во трета година во ПСУ „Алгоритам“ - Скопје,
4. Димитар Џорлев од Струмица, ученик во трета година во СОУ „Јане Сандански“ - Струмица,
и
5. Стефан Дрмач од Скопје, ученик во втора година во СОУ „Раде Јовчевски-Корчагин“ - Скопје (поканет натпреварувач од официјалниот организатор, надвор од официјална конкуренција).

Во конкуренција на 48 натпреварувачи од 12 земји (Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Кипар, Македонија, Молдавија, Романија, Словенија, Србија, Турција, Туркменистан и Црна Гора):

Ученикот Драго Јакимовски од Пробиштип освои бронзен медал.

Ученикот Мајкл Георгиевски од Кавадарци освои награда за успешно учество (пофалница).

Водач на тимот од Македонија беше проф. д-р Ирина Петреска од Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, а заменик водач на тимот проф. д-р Ламбе Барандовски од Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје. 

Друштвото на физичарите на Република Македонија им ги честита наградите на нашите ученици и се заблагодарува на целокупниот тим за достојното преставување на Македонија на оваа олимпијада.