• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ 12.04.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ 12.04.2019

Информации и место на одржување на Републичките натпревари по физика за учениците од основните и средните училишта.

ДФРМ