• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ 27.02.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ 27.02.2019

Информации и места на одржување на 52. Регионални наторевари по физика за учениците од основните и средните училишта.