• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (29.01.2019)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (29.01.2019)

Список на училишта пријавени за учество на општинските натпревари по физика и училишта домаќини. Училиштата означени со задебелени букви се училишта домаќини на општинските натпревари по физика.