• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

Финансиски извештај на ДФРМ за 2018 година.

Почитувани

ДФРМ го објавува својот финансиски извештај за изминатата 2018 година. Истиот можете да го превземете од наведениот линк

ПРЕВЗЕМИ ГО ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 ГОД.

Со почит

ДФРМ