• Thomas Edison.
  • Petter Higgs.
  • Werner Heisenberg.
  • Albert Einstein.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (18.05.2017)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ! (18.05.2017)

Почитувани посетители и учесници !

Конечен список на наградени и пофалени ученици од 41. Републички натпревар по физика за учениците од 8 и 9 одделение одржан во ОУ „Христо Узунов“ -  Охрид на 13.05.2017 година.

Превземи го КОНЕЧНИОТ СПИСОК од 41-от Републички натпревар по физика

Со почит

ДФРМ